מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מידע לגבי הרישום לגנים ולכיתות א

תקופת הרישום:

הרישום יחל ביום שני א’ בשבט התשע”ט 07/01/2019 ויסתיים ביום ראשון כ”א בשבט התשע”ט 27/01/2019
תקופת הרישום מאפשרת לכם לבצע רישום למסגרות החינוך ברשות המקומית. פעולת הרישום לגני הילדים אינה מהווה אישור לשיבוץ.
הודעות בדבר השיבוץ ישלחו במייל בסוף חודש יולי 2019 .

*רישום במשרד מדור גני ילדים יתבצע לתושבים חדשים ובמקרים מיוחדים.
אנא הקפידו לבצע רישום במועדי הרישום. 

השיבוץ יעשה על פי אזורי הרישום, בקשות חריגות יש להגיש במועד הרישום בלבד. 

צוות מחלקת החינוך במועצה עומד לשירותכם בכל פניה בקשה או הבהרה בטלפונים:

מחלקת החינוך: 04-6297112, דוא"ל: yehuditb@zy1882.co.il

מדור גני ילדים: 04-6297168, 04-6297184, דוא"ל: irist@zy1882.co.il


פקס: 04-6391538

 

לגני הילדים

גן חובה: ילדים שנולדו בין התאריכים כ״ט בטבת התשע”ד 01/01/2014 ועד ט׳ בטבת התשע”ה – 31/12/2014
גן טרום חובה וגן טרום טרום חובה: ילדים שנולדו בין התאריכים כ”ט בטבת התשע”ה 01/01/2015 ועד ב׳ בטבת התשע”ז 31/12/2016

הרישום לגני המועצה באינטרנט בכתובת: WWW.ZY1882.CO.IL בתקופת הרישום בלבד. 

הרישום באינטרנט מיועד לנרשמים אשר שמם עולה באתר, בכל בעיה ניתן לפנות למדור גני ילדים.

תושבים חדשים מוזמנים לפנות למדור גני ילדים, בצירוף 2 תעודת זהות וחוזה שכירות/קנייה.

גני הילדים יפתחו להורים להיכרות עם הגן וסביבתו ביום שלישי 15/01/19 מהשעה 17:00 - 18:30 (גני החיטה יפתחו במועד אחר שיפורסם בהמשך) 

 מדור גני ילדים: 04-6297168, 04-6297184, דוא"ל: irist@zy1882.co.il 

 כיתה א’

הרישום לכיתה א’ ילדים שנולדו בין התאריכים: י”ט טבת התשע”ג 01/01/2013 עד כ”ח בטבת התשע”ד 31/12/2013 באמצעות האתר האינטרנט בכתובת www.zy1882.co.il.

הרישום מתבצע עפ”י אזור הרישום בלבד

תושבים ששמם אינו מופיע באתר נא לפנות למחלקת החינוך בצירוף 2 תעודות זהות מעודכנות + ספח עם כתובת זהה וחוזה שכירות/קניה

הורים גרושים יש להציג הסכם גירושין בו מצוין נושא המשמורת של הילדים.

מחלקת החינוך: 04-6297112, דוא"ל: yehuditb@zy1882.co.il 

 

רישום תלמידים נכים לבתיה”ס לשנת הלימודים

משרד החינוך מקל עליכם ההורים ומאפשר לכם לרשום את ילדכם לבתיה”ס לשנת הלימודים שתיפתח בעוד שנתיים וזאת על מנת לאפשר למוסדות החינוך להיערך להנגשת כיתות. 

ההורים מתבקשים להגיע עם מסמכים רפואיים אל מחלקת החינוך לבצע רישום.